Creació i manteniment de jardins i terrasses

Poda d’arbres i arbusts

Sembra escarificat i recebo de gespes.

Muntatge de gespes artificials.

Muntatges i manteniment de sistemes de reg.

Aplicació i assessorament de tractaments fitosanitaris

Venda al detall

 

Disposem d’una àmplia zona d’aparcament de fàcil accés