Disposem dels coneixements específics en funció del tipus d’arbre i del seu moment idoni per a realitzar-ne la poda. Realitzem podes de formació, de sanejament, de fructificació, de rejoveniment, de floració i de manteniment.