La gespa és un dels elements més delicats d’un jardí, necessita dedicació i un bon manteniment perquè tingui un bon aspecte. Això ens ho proporciona l’escarificat, i el recebo.

Sembra de gespes: Per als jardins familiars i domèstics, generalment sotmesos a una major intensitat de trepitjades utilitzem gespes resistents. Tenint sempre en compte la zona climàtica on es situa el jardí.

Les nostres llavors són:

  • Indicades per a zones verdes de baix manteniment.
  • Una mescla extremadament resistent a les trepitjades.
  • D’excel·lent aspecte estètic durant tot l’any.
  • Adaptades a condicions de moderada salinitat de l’aigua o el sòl.
  • Molt tolerants tant a la sequera i a la calor com el fred rigorós de l’hivern.
  • Resistents a les enfermetats.

Escarificat: Aquesta  és una tècnica de manteniment de la gespa. L’operació de l’escarificat el portem a terme amb una màquina escarificadora el qual extreu la capa de restes vegetals que impermeabilitza el sòl. D’aquesta manera aconseguim una permeabilitat òptima de la superfície del terreny gràcies a l’adequada circulació d’aire i aigua, es millora l’absorció dels adobs i s’aconsegueix que els tractaments fitosanitaris siguin més efectius. A més també disminueix l’aparició de molsa (que apareix en sòls massa humits, compactats o amb massa ombra) Amb aquesta tècnica a la vostra llar us assegurem un resultat òptim per a la cura i manteniment de la vostra gespa.  Afavorint que la gespa creixi més densa i forta.

Recebo: Aquesta altra tècnica que utilitzem per al manteniment de la gespa permet una bona regeneració de la gespa existent. Amb l’aportació del substrat de recebo es millora la porositat, la textura i la circulació de l’aigua del sòl i tot això facilitarà l’aparició de noves arrels i nous brots.