Plantes resistents adaptades al medi. En aquesta categoria podem trobar plantes vivaces i plantes perennes. A les plantes vivaces la part aèria desapareix durant l’hivern com a norma general. A les plantes perennes la part aèria es manté durant tot l’any.

La planta vivaç es caracteritza per viure més de dos anys i on la seva part aèria sol desaparèixer durant els mesos de més fred. Aquesta característica no es compleix en totes les espècies, ja que depèn de la temperatura mínima de la zona. En zones temperades aquestes varietats es poden mantenir durant tot l’any o simplement perdre una mica de fulla o perdre una mica el color d’aquestes.