Aquests resulten imprescindibles en jardins on es vulgui aconseguir un mínim manteniment. Avui en dia cada vegada més es substitueixen les gespes, molt exigents amb aigua, i s’utilitzen aquests materials per fer un cobriment del terra amb àrids i graves de diferents mides i colors.