Les plantes bulboses adornen els nostres jardins any rera any oferint-se unes boniques flors.  Poden ser plantats tant en parterres com en testos. Els bulbs que plantem a la tardor ens floreixen a la primavera. I els que plantem a la primavera ens floriran entrat l’estiu.

A més, són plantes molt sostenibles ja que si passen una època de sequera  com que tenen òrgans de reserva, aquests no moren.