Les plantes tapissants són plantes compactes de creixement vigorós que cobreixen el terra formant un tapís en el terreny. Són ideals per a cobrir talusos. Alguns dels avantatges que ens proporcionen són que  necessiten poc manteniment, no cal segar-les i redueixen la proliferació de males herbes.